Zpět na výpis článků

Divadelní Flora 2022: Žena – matka – mýtus

První představení pátého dne festivalu Divadelní Flora patřilo domácímu repertoáru Divadla na cucky. Inscenace slovenské progresivní režisérky Júlie Rázusové Zkáza totálního myšlení vychází ze spisů Marguerity Durasové, francouzské spisovatelky, dramatičky a scénáristky, a rozvíjí aktuální společenský diskurz o ženství a jeho rolích ve vztahu ke svým zdánlivým opozicím.

Tři aktéři (Natalie Golovchenko, Táňa Malíková a Zdeněk Lambor) spoluvytváří obraz jedné postavy – nekonkrétní ženy spíše ve smyslu společenské role. Je utvářena mozaikou výstupů, ve kterých je konfrontována s dalšími kategoriemi, jako jsou alkohol, muž nebo domácnost. Všechny motivy jsou propojovány s ženstvím a jeho stereotypizovaným vnímáním ve společnosti, zatímco se vytváří dynamická souhra těchto aspektů, doprovázená myšlenkami a tezemi z díla Durasové. Dramaturgická rovina inscenace je velmi útržkovitá, nevzniká žádný pevný narativ a spíše sledujeme až filozofické rozjímání nad širším tématem feminismu. Jazyk je mnohdy až příliš těžkopádný, na druhou stranu je průběžně rozporován humornými epizodami. Ty ilustrují jak stereotypní pohled na konverzační témata, jež ženy doprovází životem, tak obraz zhrzené matky v domácnosti. Právě v této etudě graduje genialita hereckého výkonu Táni Malíkové, která s přidaným ostravským přízvukem a excesivní gestikulací vytváří odlehčující intermezzo inscenace.

Přidaná hodnota inscenace spočívá v interaktivním zapojení jednoho z diváků do průběhu představení. Náhodný divák má možnost libovolně doplňovat dílo o hudební složku, a to pomocí zapůjčeného tabletu s patnácti tlačítky – patnácti skladbami označenými jednoduchými piktogramy. Nejen že tak vzniká kontakt hlediště s jevištěm, interakce funguje i v opačném směru, když si v průběhu představení aktéři sami žádají o konkrétní skladbu. Vystoupení z role se stává významným motivem také ke konci představení. Aktéři symbolicky opustí dosavadní jevištní prostor, vymezený nízkou konstrukcí s molitanem, a odchází z pohledu diváků do zákulisí, zatímco se potichu domlouvají na dalším scénickém postupu. Inscenace navíc končí usazením aktérů mezi diváky, odkud zazní poslední repliky. Téma ženské role ve společnosti se tak symbolicky přenáší do hlediště, resp. se tak přímo (až kontaktně) setkává s realitou a touto společností mimo divadelní dílo.

Filozofická sonda do duše žen neřeší možnosti, jak jejich postavení změnit nebo vylepšit, nabízí však zamyšlení nad perspektivou vnímání ženskosti jako konstruované role. Kromě toho je patrná snaha o vyjádření její fluidity napříč ostatními společenskými kategoriemi. Ženskost je přítomna i v mužích, podobně jako mužnost v ženách, jak napovídají i kostýmy aktérů na konci představení – černobílá kombinace evokuje vzájemné propojení sil yin a yang.


  • DIVADLO NA CUCKY Zkáza totálního myšlení
  • Scénář & režie: Júlia Rázusová
  • Hudba: Martin Husovský
  • Scénografie a kostýmy: Markéta Plachá
  • Účinkují: Natalie Golovchenko, Táňa Malíková, Zdeněk Lambor

Premiéra 6. září 2021, psáno z uvedení dne 13. května 2022 v rámci festivalu Divadelní Flora.

FOTO: archiv Divadla na cucky

Poslední články autora

Za hranice lidskosti