Zpět na výpis článků

Divadelní Flora 2018: Upgrade legendárního Jánošíka

Asi se (zatím) nenajde inscenace, která by vzbudila podobnou kontroverzi u olomouckého publika, jako se to podařilo slovenským inscenátorům nitranského Divadla Andreja Bagara s inscenací Jánošík. Ale není třeba předbíhat, 22. Divadelní Flora 2018 je teprve ve své polovině. Jánošík, jenž z divadelního programu deklaruje inscenaci řešící mj. klíčové morální otázky dnešní doby, vzbudil v publiku otázek ještě více. Již při sledování představení si nešlo nevšimnout určitého lomození, nevole a zřejmě nepochopení záměru režiséra Rastislava Balleka s autorským přístupem dramatizovat text slovenské spisovatelky Márie Rázusové-Martákové.

Originální text Rázusové-Martákové stylizovaný ve vázanosti na divadelní gesta je archaický a není určen k srozumitelné komunikaci, avšak Ballekovy podmanivé jevištní obrazy s divákem komunikují a scénou vytvořenou Jurajem Gráfelem nutí diváka k vlastní osobité fabulaci. Inscenační tým vsadil na „vyšší level“ vnímavosti samotného diváka. Toho nechává záměrně tápat a nutí jej si „vybrat“, co bude sledovat, aby si následně Jánošíkův obraz poskládal sám. Tyto jevištní obrazy se tak opírají především o asociativní rámec spolu s mnohovrstevnatou metaforou. Jak totiž chcete (správně) stylizovat mýtus?Režisér Ballek se také nebál (oproti původnímu textu) postavu Jánošíka přetavit hned v několika hereckých postavách. Rozměr filozofický ztvárňuje ve svém Jánošíkovi herec Branislav Matuščin, dimenzi náboženskou postavou faráře herec Marián Viskup a onen typický zbojnický charakter Jánošíka představuje herec Roman Poláčik. Již takto roztříštěná polarita postav je umocněna postavou Uhorčíka, jež nese charakterní rysy separatisty a extrémisty v podání herce Martina Šalachya.

Aspekty Jánošíkova mýtického příběhu jsou si rovnocenné a režisér Ballek je nechává vystupovat záměrně naráz, aby si je divák pospojoval sám. Cílem inscenátorů tak nebylo, aby divák všemu porozuměl. Scénicky byl vytvořen diskomfort a šum v předávaných informacích, aby si již divák z jednotlivých složek tuto informační hodnotu sám vybral. Podíl neporozumění je tak záměrný, což je efektem onoho mýtu.

Očekávání z tradiční podoby zinscenování Jánošíka skrze folklór, či s historickým pozadím vyprávěný až pohádkový příběh o zbojníkovi, co bohatým bral a chudým dával, přivodí z této inscenace zřejmě zklamání. Pokud však přicházíte do divadla s myslí otevřenou, nesvázáni určitou představou o legendárním Jánošíkovi a přístupni k autorskému zpracování slovenského národního mýtu, bude vám nabídnuto modernistické divadlo dnešní doby.


  • DIVADLO ANDREJA BAGARA V NITREJánošík
  • Autor: Mária Rázusová – Martáková
  • Režie: Rastislav Ballek
  • Dramaturgie: Adam Gold
  • Scéna: Juraj Gráfel
  • Kostýmy: Katarína Holková
  • Hudba: Marián Lejava
  • Hudební nastudování: Eva Pacovská
  • Choreografie: Stanislava Vlčeková
  • Hrají: Barbora Andrešičová, Branislav Matuščin, Marcel Ochránek, Roman Poláčik, Martin Šalacha, Marián Viskup

Premiéra 28. dubna 2017 v Divadle Andreja Bagara, recenze psána z uvedení dne 15. května 2018 v rámci festivalu Divadelní Flora.

FOTO: archiv Divadla Andreja Bagara v Nitre