Zpět na výpis článků

CED v Brně ohroženo!

V úterý 13. listopadu se v Divadle Husa na provázku sešel k tiskové konferenci nový ředitel Centra experimentálního divadla (dále jen CED) Miroslav Oščatka s uměleckým šéfem HaDivadla Ivanem Burajem, Evou Yildizovou – intendantkou Divadla Husa na provázku (dále jen DHnP) a Petrou Vodičkovou – ekonomicko-správní náměstkyní, aby seznámili novináře a odbornou veřejnost s nadále již neudržitelnou finanční situací tohoto projektu, jehož prvotní idea vzešla již v roce 1986.

Tisková konference s příznačným názvem 11.600.000,-Kč se stala výstupem o dlouhodobém podfinancování CEDu, jež je příspěvkovou organizací a sdružuje DHnP, HaDivadlo, Divadlo U stolu a samotný projekt CED. Ten již po celá desetiletí v Brně vytváří a podporuje experimentální umělecké počiny, zejména v divadelní oblasti, a umožňuje hostování zahraničních produkcí a spolupráci s mezinárodními festivaly. Prostory, v nichž se primárně nevytváří komerční divadelní události, neustále bojují s nedostatečným finančním zajištěním a laická veřejnost často žije ve všeobecně rozšířeném omylu, že kultura si „žije“ v luxusu. Bohužel opak je pravdou: „Nemáme dostatek zaměstnanců, ani možnost adekvátně ohodnotit ty stávající, k tomu pracujeme se zastaralým technickým vybavením, nemluvě o možnostech propagace. Nejsme divadlem, které by se dalo chápat jako divadelní business, ale chápeme sebe sama jakožto veřejnou službu, která je jedním z hlavních nástrojů zdravé demokratické společnosti. Boj o demokracii a budoucí charakter naší společnosti probíhá i zde,“ řekl na tiskové konferenci Ivan Buraj.

Vyústěním celého setkání byl návrh rozpočtu pro rok 2019 na výše zmíněnou částku a seznámení s plánovanými transformacemi projektu CED a konverzí Divadla U stolu v umělecké středisko s unikátními projekty zasahujícími až do ulic města a jeho okolí, jehož kreativním ředitelem se má stát Matyáš Dlab, absolvent oboru Teorie a dějiny dramatických umění na FF UP v Olomouci a Divadelní dramaturgie na DIFA JAMU. Tiskovou zprávu a návrh rozpočtu naleznete zde.


FOTO: archiv CEDu

Poslední články autora