Zpět na výpis článků

Změna je život!

Jako divadelně-kritická laboratoř Katedry divadelních a filmových studií při Univerzitě Palackého v Olomouci je Divá báze již skoro 13 let pro studenty cenným tréninkovým prostředím, kde se mohou realizovat na poli divadelní kritiky.  Za ta léta se vedení redakce ujímali studenti katedry nadšení pro divadlo a jeho různé formy. Ambicí redakční činnosti Divé báze bylo a je i nadále pokusit se mezi studenty uměleckých oborů kultivovat jazyk, kterým se o divadle píše a přemýšlí, a to nejen v olomouckém prostředí.

V posledních osmi letech se redakci podařilo navázat spolupráci s mnoha festivaly a etablovat Divou bázi mezi ostatními divadelně-kritickými platformami. Vzhledem k tomu, že Divá báze vždy fungovala jako studentský web a současné vedení redakce již nějakou dobu není s katedrou přímo spjato, nastal čas, aby se její řízení opět více navrátilo na akademickou půdu.

Těší nás, že od nového akademického roku 2023/2024 bude na redakční činnost dohlížet doktorka Eliška Kubartová, která se na olomoucké katedře věnuje především divadelní a performativní kultuře klasické antiky a středověku a má za sebou působení v brněnské redakci divadelně-kritické platformy RozRazil.

Děkujeme všem studentům za spolupráci v uplynulých letech a přejeme redakci plno obohacujících divadelních zážitků a podnětných diskuzí.

Za dosavadní vedení Tereza Košťálová, Tereza Richterová a Lubica Omastová.