Petr Dvořák

Již jste slyšeli … ostrovní zprávy?

Jízlivě komediální „majstrštyk“ pro jednoho

Shrnutí Debaty o Divadelních novinách

Bezkrevní a lineární

Svěží vánek z japonských ostrovů

Brněnská zoo na olomouckých prknech

Terminátor a já

OS-TRA-VAR 2010

Miluj mne, nebo zabij