Třetí den festivalu Setkání/Encounter aneb vítání jara s Trójankami třikrát jinak