Lidská důstojnost je nedotknutelná

OST-RA-VAR 2018: Den třetí