Divadelná Nitra: Odezvy současného světa a krize identity 1

A kde byli bohové?