DIVADELNÍ FLORA OLOMOUC: Na první pohled – Kolik pohledů bude ještě potřeba?