Jít za červeným světlem

Anna Franková v neúplných zápiscích