Návštěva kočovných herců u nás doma?!

Divadlo hudby z důvodu rekonstrukce využívá alternativní prostory