Vrchovský znehodnotil dojemnou besedu s hornickými vdovami

OST-RA-VAR: Hornické vdovy. Život jde dál, staré rány zůstávají