Dream Factory: Řekni, kde ty emoce jsou…?

Dream Factory: Co abych Ti, drahá, podkopl židli?

Dream Factory je u konce