Divadelná Nitra: Odezvy současného světa a krize identity 2