Čest frašce všech frašek a teď – sardinky na scénu!

OST-RA-VAR: Bez roucha