Člověk, který chtěl naučit Boha jednat podle Božího slova