Zpět na výpis článků

Spoiler, který nevysvětluje

V rámci 21. ročníku Divadelní Flory se po dvou letech před olomoucké publikum vrátilo trio norských choreografek. Ingeleiv Berstad, Kristin Helgebostad a Ida Widgel představily novou uměleckou produkci Spoiler, jež je spojením pohybového, tanečního a experimentálního divadla. Jen těžko by bylo v podání těchto tanečnic možné očekávat tradiční začátek, střed a konec inscenace.

Spoiler je sledem nahodilých obrazů, které se snaží atakovat divákovy smysly skrze nepravidelné pohyby a rušivé pazvuky či výkřiky. Zvuk podle Per Platou je nejdominantnějším prvkem po celé představení. Hudba, která má pravidelný rytmus, je v zápětí vystřídána řinčivými pazvuky, praskáním nafukovacích balónků, hlučností kompresoru nebo hlasovými vpády účinkujících.

Pohyb, který ilustruje zvuk, je zpočátku téměř nepostřehnutelný, postupně se však zintenzivňuje, přičemž ke konci představení přechází v rozmáchlé gesto plné nespoutanosti a zběsilé pobíhání po celém prostoru jeviště.

Scénografie Thale Kvam Olsen, sestávající z černých divadelních závěsů v kombinaci se světlem Elisabeth Nilsson, které dominuje červená, oranžová a žlutá, připomíná peklo ‒ temné místo s ďábelskými živočišnými bytostmi. V jiném případě se světlo podílí na vnímání pohybu okem diváka. Výraznou scénou je fragmentarizace pohybu, kdy světlo problikává v rychlých intervalech a z pohybu choreografek jsou viděna pouze jednotlivá fotografická okénka.

Pojetí scénografie, pohybu a zvuku je odkazem k lidské temné povaze, kterou je možno zkoumat a jejíž podstata vyplývá z nekonečnosti. Inscenace neurčuje čas ani místo, zkrátka nijak nekonkretizuje. Čas je vnímán v abstraktním slova smyslu a je simulován pouze rychlostí pohybu, který je nepravidelný a neopodstatněný.

Inscenace je všemi svými složkami velmi nesourodá a chvílemi jsou scény příliš zdlouhavé, nepřinášejí žádný emoční ani jiný požitek. Divákova snaha vyzískat nějakého významu inscenace je potom zbytečným plýtváním sil.


Berstad/Helgebostad/Widgel Spoiler. Choreografie: Ingeleiv Berstad, Kristin Helgebostad, Ida Widgel . Světla: Elisabeth Nilsson. Zvuk: Per Platou. Scénografie a kostýmy: Thale Kvam Olsen. Dramaturgie: Melanie Fieldseth. Produkce: Gulli Sekse.

Premiéra v Black Box Teater v únoru 2017. Recenze psána dne 18. 5. 2017 v rámci festivalu Divadelní Flora.

FOTO: archiv Divadelní Flory