Zpět na výpis článků
Občanské sdružení Pravda a láska: Antikvariát

Palm Off Fest 2021: Antikvariát s prázdnými policemi

Do Divadla pod Palmovkou zamířila v rámci festivalu Palm Off Fest také inscenace Antikvariát slovenského Občanského spolku Pravda a láska podle novely Ľuby Lesné. Pojednává o známém bratislavském antikvariátu Steiner, který byl na počátku čtyřicátých let „arizován“ spisovatelem Ľudo Ondrejovem. Onderejovo dílo je dodnes součástí kánonu slovenské literatury, středoškolské povinné četby a jeho knihy jsou předčítány malým dětem před spaním. Inscenace odkrývá krutou pravdu Ondrejovovy odpovědnosti za smrt celé židovské rodiny Steinerů – označil ji totiž za „neužitečnou“, a tím ji odsoudil k smrti v koncentračním táboře.Občanské sdružení Pravda a láska: Antikvariát

Text se přímo odvíjí od svědectví Lydie Piovarcsy-Steinerové, dcery Josefa Steinera, tehdejšího spolumajitele antikvariátu. Dnes, kdy má společnost tendenci relativizovat násilí páchané (nejen) na židech, se režisérka Viera Dubačová spolu s Ľubou Lesnou rozhodly tento příběh vzkřísit. Zvolily pro to jednoduchou dialogickou formu mezi samotným spisovatelem a mladou Lydií. Uvádí a uzavírá ji fiktivní výstava o životě a díle Ľuda Ondrejova, která tematizuje problematiku idealizace autora bez ambice pohlížet na něj kriticky. Do entusiasmu Onderejovy obdivovatelky vstupuje postava Lydie (Emilía Vášáryová), nabourávající obraz velkého „Pana Spisovatele“. Mladá Lydie (Marta Maťová) poté s Ondrejovem (Michal Ďuriš) vede rozhovory, které si možná přála s ním vést celý život a které balancují na hraně pravdy a fikce. Jako jeho ošetřující sestřička pokládá Ondrejovovi tíživé otázky o osudu vlastní rodiny, naslouchá vyhýbavým i lživým odpovědím a zároveň jej doprovází v jeho posledních dnech.

Jevištní provedení je však neskutečně scénicky chudé. Vesměs dobové kostýmy, nemocniční lůžko a stoleček na kolečkách by mohly postačit pro podtrhnutí takto závažného obsahu, ale i herecké jednání, pohyb po scéně, hlasový projev – vše je prvoplánové a samoúčelně civilní. Přehnaný důraz na slovo dělá z inscenace sice výpovědně hodnotný počin, ale divadelně nezajímavý kus. Režisérka přes veškerou angažovanost přehlédla možnosti, které text a divadelní prostředky nabízejí. Na jedné straně jeviště spisovatel na posteli, na druhé sestra se zdravotnickým náčiním. Text by byl v tomto případě pravděpodobně hodnotnější jako rozhlasová hra.

Obohacující se stala diskuze po představení, kde se diváci neznalí Ľuda Ondrejova seznámili s jeho historickým i současným kontextem a vyjasnila se dramaturgická volba inscenace. Viera Dubačová se ukázala jako vášnivá aktivistka, silně znepokojená událostmi ve slovenské společnosti. Diskuze o fašistických tendencích na Slovensku značně obhájila jevištní celek jí předcházející. Inscenace stála na slovu, silných hereckých osobnostech a názoru autorek, ale „kolonka“ režie zela prázdnotou. Nastínila však zásadní a tuze aktuální otázku – jak dlouho lze tolerovat osobnosti s takto temnou minulostí?


  • OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRAVDA A LÁSKA Antikvariát

  • Autor
    : Ľuba Lesná
  • Režie: Viera Dubačová
  • Hudební nastudování: Martin Karvaš
  • Scéna a kostýmy: Tamara Lesná
  • Video: Adam Hanuljak, Tamara Lesná
  • Účinkují: Emília Vášáryová, Marta Maťová, Michal Ďuriš, Miloš Cibula

Premiéra 22. ledna 2020, psáno z uvedení dne 30. října 2021v rámci festivalu Palm Off Fest.

FOTO: Facebook Palm Off Festu