Zpět na výpis článků

O divadle na Moravě a ve Slezsku

Na Katedře divadelních, filmových a mediálních studií Univerzity Palackého proběhla 15. listopadu Mezinárodní konference o divadle na Moravě a ve Slezsku, letos již po šesté. Tato teatrologická konference se pořádá v rámci výzkumných záměrů zdejší katedry, které nesou název Morava a svět: umění v otevřeném multikulturním prostoru. „Je to poslední veřejný podnik těchto výzkumných záměrů, které trvaly sedm let, od roku 2007 do roku 2013. Uspořádali jsme celkem čtyři ročníky této konference, a naši snahou bylo vytvořit určitou organizační základnu na Moravě a ve Slezsku, která by trochu systematičtěji pracovala na obrazu dějin divadla v těchto dvou menších českých zemích,“ dodal vedoucí projektu a zároveň vedoucí katedry Jiří Štefanides.

Letošní ročník byl výjimečný tím, že přijaly pozvání také dvě teatroložky z Polska. Ewa Tomaszewska zhodnotila přínos opavského loutkoherce a režiséra Petra Norálka a Mirosława Pindór přednesla příspěvek o českých dramatech na scénách polského Slezska. Oproti minulým konferencím se do té letošní zapojila také studentka Univerzity Palackého Ivana Raková, která se v rámci projektu zabývala divadelními aktivitami na FF UP v 50. letech.

Mimo to výsledky svých výzkumů prezentovali i pedagogové zdejší katedry: Jitka Pavlišová, Jiří Štefanides, Helena Spurná, Andrea Hanáčkvá a Tatjana Lazorčáková. Avšak pozvání přijali také hosté Martin Bernátek z Katedry divadelních studií Masarykovy univerzity, Sylva Pracná ze Slezského zemského muzea, Dušan Zdráhal, Klára Hanáková a dramaturg a dramatik, spoluzakladatel HaDivadla Josef Kovalčuk.

Kromě knižních publikací, sborníků apod., na těchto čtyřech ročnících konference vystoupilo na sedmdesát teatrologů, někteří byli i ze zahraničí (z Polska a Rakouska). Dobrá polovina příspěvků byla věnována tomu nejžhavějšímu tématu současného výzkumu dějin divadla, a sice německojazyčnému divadlu na Moravě a ve Slezsku,“ zhodnocuje na závěr přínos konferencí Štefanides. Výzkumné záměry Morava a svět: umění v otevřeném multikulturním prostoru sice končí, ale podle příslibů zdejších pedagogů se můžeme těšit i na další konference týkající se divadla na Moravě a ve Slezsku. Proto pokud se nic zvláštního nepřihodí, tak příští rok opět nashledanou!

Příspěvky:

Jitka Pavlišová: Výzkum zámeckých divadel. Zámecké divadlo v Lysicích

Jiří Štefanides: Královské městské divadlo v Olomouci: provinční divadlo a jeho region

Martin Bernátek: Promítání v městských divadlech na Moravě a ve Slezsku v letech 1895–1916

Sylva Pracná: Divadelní koncese a ředitelské smlouvy v německém městském divadle v Krnově ve 20.−30. letech 20. století

Helena Spurná: Višněvského Optimistická tragédie na moravských jevištích v proměnách času

Dušan Zdráhal: Osobitá aplikace zásad brechtovské poetiky v tvorbě předního moravského režiséra Aloise Hajdy

Andrea Hanáčková: Brněnský Host do domu v kontextu rozhlasové kritiky šedesátých let jako inspirace pro reflexe soudobé auditivní tvorby

Klára Hanáková: Co (ne)zbylo z inscenace „Než jsem se narodil, a potom…“

Josef Kovalčuk: K historii divadelních Rozrazilů

Tatjana Lazorčáková: Pohyb divadelních koncepcí v prostoru Moravy a Slezska

Ivana Raková: Divadelní aktivity na FF UP v 50. letech

Ewa Tomaszewska: Twórczość Petra Nosálka na polskich scenach lalkowych

Mirosława Pindór: Najnowszy dramat czeski na scenach polskiego Śląska

Foto: Valentýna Kyclová

 

Poslední články autora

Na stopě vrahovi

Ostravské Přízraky

Je úchvatná!