Zpět na výpis článků

NDM zve děti na operu

Národní Divadlo Moravskoslezské připravilo pro nejmladší návštěvníky divadla operu. První operní premiérou bude Kominíček z roku 1949. Opera určená převážně dětem ve věku od 6 do 13 let. Představení této inscenace, od autora Benjamina Brittena, začíná prologem a pokračuje třemi jednáními. Každé představení bude zahájeno ve slavnostním foyer prvního balkónu Divadla Antonína Dvořáka. Zde se také odehraje první scéna prologu této inscenace. Poté se děti, společně s hudebním skladatelem Normanem, odeberou na zadní jeviště divadla, kde bude představení pokračovat druhou scénou prologu. Ko konci prologu budou mít děti společně s rodiči možnost prozkoumat zákulisí, divadelní dekorace a rekvizity. Po malé přestávce, kdy se již všichni diváci usadí do hlediště, začne první jednání této opery.

„…opera Kominíček (The Little Sweep) tvoří druhou část díla Hrajeme operu! (Let’s Make an Opera!) s podtitulem „Zábava pro mladé lidi“. Britten ji vytvořil ve spolupráci s anglickým divadelním režisérem Ericem Crozierem, který je autorem textu. První část tvoří hra, ve které sedm dětí a čtyři dospělí vymyslí děj opery o chudém kominickém učni, napíší libreto, složí hudbu a připraví představení. V průběhu těchto „příprav“ se diváci naučí čtyři písničky, které tvoří předehru, mezihry a finále opery. Příběh Kominíčka vychází ze dvou krátkých básní ze sbírek Williama Blakea Písně nevinnosti a Písně zkušenosti z roku 1794. Těžká sociální situace chudých dětí, které byly v té době najímány jako pracovní síly, v Brittenovi vyvolávala pocity hrůzy. Tato skutečnost směřovala k vytvoření soucitné evokativní hudby, která ale není podobenstvím sociální nespravedlnosti a není ani sentimentálním projevem lítosti.”

Premiéra této inscenace v režii Libora Cukra je na programu Národního Divadla Moravskoslezského v neděli 18. září 2011 od 16 hodin v Divadle Antonína Dvořáka. Na internetových stránkách NDM jsou také pracovní listy k této inscenaci, které jsou určené nejmladším divákům.