Zpět na výpis článků

Michael Tarant opäť na Konvikte

 

Michael Tarant opäť na Konvikte

Už druhým rokom stojí na čele činoherného súboru Moravského divadla v Olomouci umelecký šéf Michael Tarant. Spolu s dvorným dramaturgom Milanom Šotkom sa snaží súbor postaviť na nohy nekomerčnou dramaturgiou, hosťujúcimi režisérskymi osobnosťami a mladou hereckou krvou. Tarant zároveň buduje vzťahy i s Katedrou divadelních, filmových a mediálních studií Univerzity Palackého. Jej študentom pravidelne otvára dvere na skúškach činoherných inscenácií, na podnet Katedry s nimi i tohoročne bilancoval prebiehajúcu sezónu a prezentoval aj svoje budúce plány. Tarantov tím tak strávil v stredu 28. marca 2012 opäť jedno popoludnie na pôde KDFMS.

Delegácia Moravského divadla si na olomoucký Konvikt odskočila priamo zo skúšky Ibsenovho Stavitele Solness, ktorú aktuálne pripravuje šéf Tarant. Študenti divadelnej vedy tak mohli pohovoriť i s hercami Petrom Kubesom, Terezou Richtrovou, Ivanou Plíhalovou, Klárou Klepáčkovou, ale i hosťujúcim Josefom Vránom, či Jiřím Přibylom, čoby členom operného súboru MDO. Komornú debatu usmerňoval vedúci katedry doc. Jiří Štěfanides, ktorý hneď úvodom skonštatoval kvalitatívny posun Tarantovho súboru. Zaujímalo ho, či sa činohre darí plniť vytýčené ciele, aké sú jej najbližšie plány, ale i spätný náhľad na kontroverznú inscenáciu Arabskej noci. Divadelníci na Katedre otvorene pohovorili o dramaturgii budúcej sezóny, plánovaných scénických čítaniach či novom festivale, no skonštatovali i nešťastne krátku životnosť ambicióznych titulov.

Dramaturgia „pre všetkých“

Prítomný Milan Šotek na začiatku dvojhodinovej diskusie prísediacim odtajil dramaturgický plán budúcej sezóny, v ktorej činohra pripravuje 6 premiérových titulov. Sezónu 2012/2013, ktorá sa bude sčasti niesť v znamení ruskej dramatickej tvorby, otvorí Gogoľova Ženitba. Hneď úvodný titul zastupuje divácky žiadaný komediálny žáner, ktorého sa ujme hosťujúci režisér Bogdan Kokotek. Tento umelecký šéf poľskej scény Tešínskeho divadla už v minulosti spolupracoval s Moravským divadlom na Shakespearovom Něco za něco. V stopách Schimmelpfennigovej Arabskej noci, ktorá odštartovala dramaturgickú líniu súčasných hier, ďalej kráča titul Láska a peníze. Hru anglického autora Dennisa Kellyho zinscenuje mladý režisér Mikoláš Tyc, ktorý sa českej divadelnej scéne nedávno predstavil inscenovaním hier Michala Walczaka (Amazonie v Buranteatri, Lov na losa pre Jihočeské divadlo). Ďalším mladým „menom“ pomedzi hosťujúcimi režisérmi bude dvojnásobný Talent roku Ceny Alfréda Radoka, Štěpán Pácl. Zameriavajúc sa na českú drámu pripravuje pre Moravské divadlo hru Františka Langera Periferie, ktorú odeje do ľahkonohého kabaretného kabáta. Líniu stredoeurópskej hry zastúpi Rej rakúskeho dramatika Arthura Schnitzlera. Titulu sa ujme nedávny šéf činohry Divadla F. X. Šaldy, Vít Vencl. Tarantovou „šéfovskou“ inscenáciou bude ďalšia ruská klasika, Čechovov Višňový sad. „Ruskú“ sezónu „pretkajú“ i plánované scénické čítania súčasných ruských dramatikov, ktoré Olomoučanom predstavia tvorbu Ivana Vyrypajeva, Nikolaja Kolijadu či Vasilija Sigareva. Záver sezóny bude patriť Šotkovmu komornému kabaretnému spracovaniu dvoch Longenových aktoviek, ktoré dramaturg zinscenuje za oponou divadla.

Moravské divadlo v Olomouci je jediným profesionálnym divadlom v meste, a preto má i dramaturgický výber titulov pre sezónu 2012/2013 stále ambíciu presvedčiť celú škálu generácií olomouckých divákov. Šotek je ale presvedčený, že každý z vybraných titulov môže presvedčiť i mladé publikum. Pripravený dramaturgický plán je však sympatický najmä snahou neskĺzavať k banálnosti, či diváckej „ľúbivosti“, pričom postupne „zvyšuje nároky“ na návštevníkov Moravského divadla. Ak sa Šotkovi tretia sezóna vydarí, bude môcť divadlo, podľa jeho vlastnej slov, „konečne začať žať“.

Ďalšie plány

Moravské divadlo už odmieta každoročne pozývať šesť iných hosťujúcich režisérov, ale naopak dlhodobo spolupracovať s niekoľkými osvedčenými menami. Už teraz počítajú napr. s Martinom Glaserom (Arabská noc), Januszom Klimszom (Don Juan…) a Michalom Langom (pripravovaná Krvavá svatba). Tento okruh ale zakaždým rozšíria dve nové režisérske tváre a samozrejmá šéfovská inscenácia. Činohra chce tiež naďalej participovať na medzisúborových projektoch MDO. Podľa Taranta je toto prepájanie s operou či baletom „okysličujúce a zároveň obrusuje hrany medzi jednotlivými domami“. Súbor ďalej dúfa, že nedôjde k zavedeniu blokových predstavení (ako je tomu napr. v opere), ktoré by zbytočne vyčerpávalo herecký ansámbel.

Ďalšou novinkou z činoherného „domu“ je pripravovaný trojdňový festival, ktorý chce prezentovať výber z uplynulej sezóny predovšetkým kritickej obci, budúcim olomouckým študentom divadelnej vedy, ale i všetkým ďalším záujemcom. V dňoch 5. – 7. septembra 2012 budú môcť návštevníci festivalu zhliadnuť tituly Žaloba proti neznámému, Don Juan se vrací z války či Stavitel Solness. Na programe sa ďalej objaví v tom čase derniérovaná Arabská noc, „opráši sa“ i staršia inscenácia Něco za něco. Súčasťou prehliadky budú i diskusné platformy, ktoré poskytnú priestor pre neformálny rozhovor, no nepôjde o formát hodnotiacich seminárov obdobný Ost-ra-varu.

Vzájomná spätná väzba

Poobedňajšie posedenie častokrát pretínali pochvalné slová študentov na margo inscenácií Arabská nocDon Juan se vrací z vláky, ocenili i jedinečnú možnosť účasti na skúškovom procese. Tarant zas naopak vyzdvihol prácu absolventa KDFMS Davida Krestu, ktorý v súčasnosti pôsobí ako vedúci oddelenia komunikácie Moravského divadla. Šéf činohry by v divadle do budúcna rád uvidel i ďalších schopných absolventov Katedry, a to najmä v radoch obchodného oddelenia. Spomínaný umelecky ambiciózny titul Arabská noc, žiaľ napriek úspechu u mladého publika, v divadle končia. Tarant preto študentov verejne požiadal o zasielanie spätných reakcií na jednotlivé inscenácie do Moravského divadla, čím môžu predĺžiť krátky „život“ niektorých inscenácií.

Tohtoročná debata študentov s vedením činohry Moravského divadla príjemne prekvapila predovšetkým otvorenou a bezprostrednou atmosférou, upevňujúce sa väzby medzi oboma inštitúciami vyzdvihol v závere i doc. Štěfanides. Sľubná dramaturgia, mladí režiséri a scénické čítania svedčia o postupnom napredovaní olomouckej činohry pod jej novým vedením, ktorého snahy urodili už túto sezónu svoje prvé ovocie.