Zpět na výpis článků

EU. Vyprázdněný pojem, nebo…?

Belgická performerka a hudebnice Marieke Dermul ve svém stávajícím autorském projektu European Citizen Popsong zkoumá, zda existuje něco jako společná evropská identita. Intermediální projekt participačního charakteru nese rysy dokumentárního divadla. V uplynulých dvou letech podnikla Marieke cestu po různých koutech Evropy a shromažďovala svědectví místních hudebníků i obyčejných občanů. Jejím cílem je vytvořit hodnotnou popovou skladbu, která by rezonovala na prestižní a světoznámé hudební události zvané Eurovision. Hudba disponuje neomezenou silou. Dokáže stírat etnické rozdíly, vymazat hranice jednotlivých států a spojovat různé skupiny lidí bez ohledu na náboženské vyznání, politické smýšlení nebo sociální příslušnost.

Marieke Dermul je charismatická mladá žena, která se snaží o vzájemnou interakci s publikem. Dokumentární filmový materiál z jejích cest je promítán na velké plátno. Autentické rozhovory s náhodnými kolemjdoucími se odehrávají na veřejných místech i na místech, ke kterým mají respondenti osobní vztah. Marieke je divákovým průvodcem skrze cestovatelskou anabázi. V performance se prolínají dvě významové linie, natočený filmový materiál a živý vstup čtveřice diváků náhodně vybraných z publika. Skutečnost materiální i zprostředkovaná skrze médium.

Na jevišti jsou do půlkruhu rozmístěny názvy států, které jsou vždy opatřeny hvězdou coby symbolem Evropské unie. Jádro performance tvoří rozhovory právě o povaze Evropské unie, o tom, zda se její občané cítí být integrální součástí tohoto společenství. Situace odehrávající se na scéně pak připomíná koncept talkshow, kterou belgická performerka pečlivě aranžuje, a dalo by se říci, že každému udílí režijní pokyny. Popisuje jim, jakým způsobem na ni působili lidé, se kterými se setkáváme prostřednictvím filmového dokumentu, a žádá je, aby danou emoci napodobili. Jejich zhmotněnou přítomností prostupují hudební vlivy typické pro danou oblast. Píseň evropského občana je kompilací hudebních vlivů i názorových fragmentů.

Jak příhodné a vypovídající může být uvedení téhle autorské performance v den voleb do Evropského parlamentu! Otázky po smyslu vlastní existence v evropském společenství se dotýkají každého z nás. Z událostí několika posledních měsíců je zřejmé, že proces hledání společné identity bude rozhodující pro budoucí směřování evropských národů.


  • MARIEKE DERMULEuropean Citizen Popsong
  • Autorka, režie, účinkující: Marieke Dermul

Psáno z uvedení 23. května 2019 v rámci festivalu Divadelní svět Brno.

FOTO: archiv Divadelního světa Brno

Poslední články autora

Zombie v Československu

Od ideálního bláznovství k realitě

Zapni pračku, cestuj časem!