Zpět na výpis článků

Elledanse, odvažne divadlo na Slovensku

Tanečné divadlo na Slovensku sa  čoraz častejšie spája s umeleckým zoskupením elledanse. Toto alternatívne divadlo a tanečná škola okolo choreografky Šárky Ondrišovej patrí medzi tanečnú špičku slovenského javiska. Už prvá inscenácia elledanse Canto Hondo (hlboká pieseň o nej…) v réžií Kamila Žišku a Šárky Ondrišovej získala v sezóne 2007/2008 tri ocenenia Dosky (najlepšia inscenácia, najlepšia réžia a najlepšia scénická hudba). Táto jedinečná syntéza pohybu, hovoreného slova a hudby bola v roku 2009 ocenená ministrom kultúry za prínos v oblasti divadla a tanca. Canto hondo je hlbokou piesňou zrelej ženy, ktorá sa vyrovnáva s trpkou minulosťou a zároveň musí čeliť vzťahovým nástrahám prítomnosti. Po úspechu prvej inscenácie pokračuje elledanse v skúmaní polarity muža a ženy v inscenácii Jablko. Mytológiou nasiaknuté autorské dielo Šárky Ondrišovej  opäť spája tanec, hudbu a hovorené slovo do jedinečného celku. Šesť archetypálnych postáv sprevádza súčasnosťou, minulosťou a rajom sám Všemohúci (Csongor Kassai). Inscenáciou Pocta kravám sa súbor veľmi nevšedným spôsobom vyrovnáva s krvavou minulosťou priestorov svojho divadla – bývalým bitúnkom. Alternatívne divadlo elledanse spolupracovalo s tanečnou skupinou Company a choreografom Borisom Nahálkom.  Táto inscneácia je dôkazom toho, koľko fantázie a asociácií evokuje slovo krava. Od milej, prežúvajúcej kravky cez reklamný kult fialovej kravy až po hovädzie mäso vo fólií v chladiacom boxe či sedačky v našich obývačkách. Najnovší projekt tanečného divadla elledanse je inscenácia Quadrans. Ide o spojenie štyroch umeleckých osobností Vladislava Šoltýsa, Borisa Nahálku, Lenku Vágnerovú a Pavla Mašeka. Každý z choreografov má svoj vyhranený priestor, jednu štvrtinu, jeden „quadrans“. Nosnou témou je pritom človek ako celok, človek, ktorý hľadá v zložitosti medziľudských vzťahov samého seba. Symbolika čísla štyri je mnohoznačná a Quadrans je štvrtou inscenáciu tanečného divadla na Miletičovej ulici. Premiéra inscenácie sa uskutočnila 28. a 29. októbra 2010. NU DANCE FEST OPÄŤ PREDSTAVÍ NOVÉ TRENDY SÚČANÉHO TANCA Jedinečný tanečný priestor elledanse a A4- nultý priestor v Bratislave sa v dňoch 19. – 27.11.2010 stal hostiteľmi medzinárodného festivalu súčasného tanca a pohybového divadla Nu Dance Fest. Podujatie prináša tanečné javiskové formy, ktoré sú osviežením nášho tanečného prostredia a tešia sa veľkému diváckemu ohlasu. Na Slovensku sú však skôr raritou a tak bohatý program festivalu prináša inscenácie, ktoré sa celkom vymedzujú bežnému repertoáru tunajších divadiel. Cieľom festivalu, ktorý už 5. rok organizuje Asociácia súčasného tanca v spolupráci s Divadelným ústavom, je teda ponúknuť publiku komornejšie choreografie kladúce dôraz na spontaneitu tanca, návrat ku koreňom, tanec hraničiaci s konceptuálnym umením a performance. Bližšie informácie nájdete na stránke http://www.theatre.sk/sk/00_aktuality/2010/20101111-01.htm. DUNAJDRÁMA ALEBO HNUSNÁ KÁVA A LACNÉ CIGARETY Na začiatku bol neobvyklý workshop 10 dramatikov, z ktorého vzišlo 10 krátkych hier. Autori pochádzajúci z 10 krajín, ktorými preteká Dunaj, sa nechali pri písaní niesť práve vlnami tejto druhej najväčšej európskej rieky. Nasledovalo autorské čítanie na festivale Divadelná Nitra. Dnes už je na svete inscenácia, ktorú sa pod názvom Dunajdráma alebo hnusná káva a lacné cigarety rozhodla zrealizovať jedna z autoriek Anna Grusková. Jedinečná spolupráca Štúdia 12 a Divadla bez domova je akousi multimediálnou plavbou po dunajských krajinách. Rieka v tomto prípade zastupuje kultúrnu pamäť regiónu. Súčasťou inscenácie sú aj súčasné fotografie pobrežia, dokument o plavbe z roku 1957 a kontrastný elektronický zvuk budúcnosti. Zobrazuje ľudí všetkých sociálnych vrstiev, od lokálnych celebrít cez bulvárnych novinárov, starnúceho muža a ženu až po moldavskú prostitútku či strážneho psa. Autenticita je umocnená hereckými výkonmi skutočných bezdomovcov z Divadla bez domova. Ide o vôbec prvé spojenie profesionálnych hercov s hercami –bezdomovcami v rámci Slovenska. Najbližšia repríza inscenácie sa uskutočnila dňa 21.11.2010 v Štúdiu 12 Bratislava. Super foto, ktoré nedokážem stiahnuť na stránke http://www.studio12.sk/produkcie-30.html