Zpět na výpis článků

Co si zvolíte? Co si zvolíte? Co si zvolíte?

Dne 20. 3. 2019 byl v Divadle K3 v Jezuitském konviktu uveden bakalářský projekt studenta JAMU Martina Hodoně V samotě. Performance volně navazuje na divadelní hru od B. M. Koltèse V samotě bavlníkových polí. Režisér Martin Hodoň se touto performance snažil reflektovat mezilidské vztahy. Vycházel také z myšlenky platónského zrcadla, tedy že umění pouze zrcadlí vnějškovitě ideje.

Pozornost diváků je již od počátku rozložena mezi dva aktéry a jejich pohybové akce. Vše se rozvíjí z jejich vzájemné interakce. Na začátku sledujeme hereckou etudu inspirovanou dětstvím aktérů, od kojenců až po dospělost. Poté začíná samotná performance. Text předlohy se v několika pasážích vynořuje a je doplněn o pohybový doprovod obou aktérů, který se začne rozvíjet. Pohyby jsou repetitivní a během performance se k nim několikrát vrací. Na konci se opět objeví herecká etuda, tak dojde k uzavření smyčky. Je zde také snaha o vtažení publika, kdy jeden z aktérů dává divákům vybrat z předváděných zvuků a citoslovcí.

Výrazná je práce se světly, i když se většina představení odehrává ve velkém šeru. Reflektory většinou neosvětlují přímo herce, ale svítí maximálně po jejich kolena nebo na zeď za nimi. Zajímavým prvkem je reflexní pruh na podlaze, který při osvícení vytváří pomyslnou hranici a odděluje od sebe oba aktéry, čímž zdůrazňuje dualitu a nutí diváka si vybrat. Performance od počátku pracuje s důrazem na volbu diváků a na již zmíněnou dualitu – dva aktéři, zákon akce a reakce, působení dvou entit na sebe. Tvůrce nás nutí učinit volbu, kdy si musíme vybrat, koho sledovat. Režisér se nesnažil o společenský apel nebo zdůraznění nějaké hlubší myšlenky, spíš jde o zamyšlení se sami nad sebou a o vtažení diváka. Kontroverznější část performance nastává, když se oba aktéři svléknou, nahota však nepůsobí rušivě, ani se jí nikdo nesnaží šokovat. Důležitou složkou je hudba, která dává perfomance dynamičnost a spád.

Performance funguje dobře po technické stránce jako celek, výkony obou aktérů Františka Maňáka i Marka K. Hochmana byly vzhledem k pohybové náročnosti performance na vysoké úrovni. Zajímavým způsobem se zde pracovalo i s předlohou, chybí ale inscenační přesah, který by diváka hlouběji zasáhl.


  • MARTIN HODOŇV samotě
  • Předloha: Bernard-Marie Koltès
  • Režie: Martin Hodoň
  • Scéna, kostým, světlo: Michal Horáček
  • Pohybová spolupráce: Viktor Černický
  • Produkce: Adam Harton, Sylvie Vojtová
  • Účinkují: František Maňák, Mark Kristian Hochman

Premiéra 13. února 2017 v Divadle na Orlí, psáno z uvedení 20. března 2019 v Divadle K3.

FOTO: archiv Divadla na Orlí

Poslední články autora

No ale na internetu jsem četla…  

V předvečer Noci divadel Nezapomeňme

A kde byli bohové?