Terezie Šípová

Černá komedie nebo úvaha nad nepoučitelností člověka?

Každá existence vede k (o)tisku

Rebečin syndrom za zvuků hudby