Simona Spačková

Radošinci v samom vnútri človeka

Pavol Seriš – jeden herec, mnoho tvárí