Miloslav Juráni

Rastislav Ballek: „Publikum by bolo vďačné, keby sme ho nešetrili!“