Katarína Cvečková a Dominika Široká

Víťazi DOSIEK 2011 Diego de Brea a Miroslav Noga