Zpět na výpis osobností

JEDLIČKA, Jaromír

Jedlička, Jaromír – středoškolský profesor, dramatik, překladatel, literární publicista, divadelní kritik

1901 (Uherské Hradiště) – 1979 (Olomouc)

Jaromír Jedlička, vlastním jménem Jan Piras, byl středoškolským profesorem na gymnáziu ve Velkém Meziříčí a v Olomouci, věnoval se ochotnickému divadlu, působil také jako literární publicista a spisovatel, psal i dramatické texty. Zajímal se o kulturní dění v Olomouci, sledoval koncertní, divadelní a kulturní problémy v Olomouci, o nichž referoval v tisku a v rozhlase. Řadu let také uváděl koncerty Moravské filharmonie. Své recenze psal především do olomouckého obdeníku Stráž lidu (nejčetněji v období 1960-1967), dále přispíval svými články a texty do Světozoru, Lidových novin, Zemědělských novin (1964-1966) a do Nové svobody (v letech  1961-1964). Používal vlastní jméno, šifry jd, jj.

V počátcích 60. let je patrná u většiny reflexí Jaromíra Jedličky jejich dobově ideologicky podmíněnost, nejvíce při publikování textů v komunistickém obdeníku Stráž lidu. Nicméně jak společenské klima prodělávalo tzv. „dobu tání“, od poloviny šedesátých let dvacátého století, byly i texty autora méně zasaženy politickými konotacemi a více se věnovaly zachycení i hodnocení divadelního artefaktu. Jeho jazyk byl vždy spisovný.

Jedlička posuzovanou inscenaci uváděl do společenských a kulturních souvislostí a často zde hledal možné analogie. Všímal si frekventovanosti uvádění daných dramatických textů či autorů, zejména v Divadle Oldřicha Stibora v Olomouci. Jako kritik měl značný přehled a dokázal inscenace komparovat. Z analytického hlediska je pro tvorbu Jaroslava Jedličky velmi podstatné to, že jako středoškolský pedagog znal samotné dramatické texty a v případě adaptací i literární předlohy. Tyto znalosti byly kritikem konfrontovány s režijním pojetím inscenací. Jedlička se často ve svých recenzích věnoval herecké složce, a i když jeho soudy vyznívaly spíše subjektivně, herecké výkony vždy hodnotil v souvislosti s režijním pojetím a celkovým vyzněním inscenace. Hodnocení scénografického řešení bylo skromné a omezovalo se na pouhý jednoduchý popis, většinou jen ve dvou řádcích z celé reflexe.

 

Bibliografie

O autorovi:

VOPRAVIL, Jaroslav Stanislav. Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře: (anagramů, kryptonymů, značek, jmen původních, přijatých, dvojitých, polatinštělých atd.). Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1973. Publikace státních vědeckých knihoven, st.723.

Publikační činnost:

Jarní vítr (1928)

Tvůrčí činnost/Díla:

Divadelní hry: Hřích čistých srdcí (1929), Nepřítel amplion (1932), Ach, ta mládež (1966).

 

Divadelní kritiky/Rezence:

JEDLIČKA, Jaromír. Československá premiéra v olomouckém divadle. Sestup Orfeův. Stráž lidu: Měsíčník levicové orientace. Olomouc, 1960, 40(93), 4.

JEDLIČKA, Jaromír. Další hra ze současnosti na olomoucké scéně. Zamyšlení nad premiérou Aškenazyho „Hosta“. Stráž lidu: Měsíčník levicové orientace. Olomouc, 1960, 40(95), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Další hra ze současnosti na olomoucké scéně. Zamyšlení nad premiérou Aškenazyho „Hosta“. Stráž lidu: Měsíčník levicové orientace. Olomouc, 1960, 40(113), 2.

JEDLIČKA, Jaromír.Upřímná hra o dnešní mládeži. K poslední premiéře olomoucké činohry. Stráž lidu: Měsíčník levicové orientace. 29.11.1960, 2.

JEDLIČKA, Jaromír. A. N. Ostrovského Výnosné místo na scéně Divadla O.Stibora v Olomouci. Stráž lidu: Měsíčník levicové orientace. 13.12.1960, 3.

 

 

 

 

JEDLIČKA, Jaromír. Hra proti válce „Velký Bobby.“ Zdařilá československá premiéra v olomouckém divadle. Stráž lidu: Měsíčník levicové orientace. Olomouc, 1960, 40(113). s. 3. ISSN 1805-0190.

JEDLIČKA, Jaromír. Pokrokový anglický autor na scéně DOS v Olomouci. K premiéře Weskerových „Kořenů“. Stráž lidu: Měsíčník levicové orientace. Olomouc, 1961, 41(17), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Divadlo O. Stibora k 40. výročí KSČ. Čs. premiéra Kornejčukovy hry Nad Dněprem. Stráž lidu: Měsíčník levicové orientace. Olomouc, 1961, 41(28), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Nanebevzetí plukovníka Heiliga ve Starých Hodolanech. Stráž lidu: Měsíčník levicové orientace. Olomouc, 1961, 41(29), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Dějiny promluvily z olomoucké scény. K premiéře Tylovy „Drahomíry“ v divadle O. Stibora. Stráž lidu: Měsíčník levicové orientace. Olomouc, 1961, 41(44), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Pozoruhodná premiéra v Divadle O. Stibora. Zamyšlení nad komedií „Paní Savageová“. Stráž lidu: Měsíčník levicové orientace. Olomouc, 1961, 41(83), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Gorkého „Podivíni“ na olomoucké scéně. Stráž lidu: Měsíčník levicové orientace. Olomouc, 1961, 41(85), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Poslední dějství k premiéře stejnojmenné hry E.M. Remarquea v DOS. Stráž lidu: Měsíčník levicové orientace. Olomouc, 1961, 43(101), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Olomoucká činohra 1961. Červený květ 6, 1961, č. 8, s. 249-250.

 

JEDLIČKA, Jaromír. Krize v olomoucké činohře? Zamyšlení nad poslední premiérou v DOS. Stráž lidu: Měsíčník levicové orientace. Olomouc, 1962, 42(1), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Starosta čtvrti Sanitá. K československé premiéře tragikomedie E. D. Filippa v DOS. Stráž lidu: Měsíčník levicové orientace. Olomouc, 1962, 42(18), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Klicpera na olomoucké scéně. K premiéře veselohry „Lhář a jeho rod v DOS“. Stráž lidu: Měsíčník levicové orientace. Olomouc, 1962, 42(21), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Úspěch mladého dramatika. K poslední činoherní premiéře DOS. Stráž lidu: Měsíčník levicové orientace. Olomouc, 1962, 42(33), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Tolstoj na olomoucké scéně. K premiéře „Anny Kareninové“ v DOS. Stráž lidu: Měsíčník levicové orientace. Olomouc, 1962, 42(81),  3.

JEDLIČKA, Jaromír. Jules Verne na jevišti. K premiéře Kohoutovy „Cesty kolem světa za 80 dní“ v DOS. Stráž lidu: Měsíčník levicové orientace. Olomouc, 1962, 42(89), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Československá premiéra v Olomouci. K uvedení komedie Sokrates číslo dvě. Stráž lidu: Měsíčník levicové orientace. Olomouc, 1962, 42(92), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Hrdinové Aurory na olomoucké scéně. K premiéře „Přelomu“ v DOS. Stráž lidu: Měsíčník levicové orientace. Olomouc, 1962, 42(102), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. K premiéře francouzské komedie v DOS. Hra o lidech a morčatech. Stráž lidu: Měsíčník levicové orientace. Olomouc, 1963, 43(10), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Úklady a láska. K premiéře Schillerovy tragedie v DOS. Stráž lidu: Měsíčník levicové orientace. Olomouc, 1963, 43(14), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Drama lidských vztahů. K československé premiéře Topolovy hry „Konec masopustu“. Stráž lidu: Měsíčník levicové orientace. Olomouc, 1963, 43(37), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Nesmrtelný Moliére. K poslední premiéře činohry DOS. Stráž lidu: Měsíčník levicové orientace. Olomouc, 1963, 43(47), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Černošský autor na olomoucké scéně. K premiéře „Měsíce na duhovém šátku“ v DOS. Stráž lidu: Měsíčník levicové orientace. Olomouc, 1963, 43(51), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Karel Čapek znovu na olomoucké scéně. K premiéře RUR v divadle O. Stibora. Stráž lidu: Měsíčník levicové orientace. Olomouc, 1963, 43(82), 2.

JEDLIČKA, Jaromír. Drama o odpovědnosti vědců. Zamyšlení nad premiérou Dürrenmattových Fyziků v DOS. Stráž lidu: Měsíčník levicové orientace. Olomouc, 1963, 43(86), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Čs. premiéra v Olomouci. Zamyšlení nad komedii „Billy Lhář“. Stráž lidu: Měsíčník levicové orientace. Olomouc, 1963, 43(98), 3

JEDLIČKA, Jaromír. Komedie výlučně ženská. K poslední premiéře olomoucké činohry. Stráž lidu: Měsíčník levicové orientace. Olomouc, 1963, 43(102), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Olomoucká činohra na postupu. Červený květ 8, 1963, č. 6, s. 178-180.

 

JEDLIČKA, Jaromír. Olomouc geniu Shakespearovu. K premiéře Mnoho povyku pro nic. Stráž lidu: Měsíčník levicové orientace. Olomouc, 1964, 44(3), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. K premiéře francouzské komedie Vajíčko v Divadle Oldřicha Stibora. Stráž lidu: Měsíčník levicové orientace. Olomouc, 1964, 44(10), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Shakespearův Macbeth na olomoucké scéně. Stráž lidu: Měsíčník levicové orientace. Olomouc, 1964, 44(18), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Panička z venkova. K poslední premiéře olomoucké činohry. Stráž lidu: Měsíčník levicové orientace. Olomouc, 1964, 44(30), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Lázeňská sezóna. K premiéře olomoucké činohry. Stráž lidu: Měsíčník levicové orientace. Olomouc, 1964, 44(42), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. O nový repertoár. Červený květ 9, 1964, č. 6, s. 186.

 

 

 

 

JEDLIČKA, Jaromír. Problémy olomoucké činohry. Červený květ 9, 1964, č. 7, s. 214-215.

JEDLIČKA, Jaromír. Smrt obchodního cestujícího. Zamyšlení nad premiérou hry A. Millera. Stráž lidu: Měsíčník levicové orientace. Olomouc, 1964, 45(44), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Dvě premiéry v divadle O. Stibora. Stráž lidu: Měsíčník levicové orientace. Olomouc, 1964, 45(50), 3.

 

JEDLIČKA, Jaromír. Naši furianti na olomoucké scéně. Stráž lidu: Měsíčník levicové orientace. Olomouc, 1965, 45(1), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Gogolův Revizor v Divadle Oldřicha Stibora. Stráž lidu: Měsíčník levicové orientace. Olomouc, 1965, 45(8). s. 3. ISSN 1805-0190.

JEDLIČKA, Jaromír. Babelova „Marija. K premiéře v Divadle O. Stibora. Stráž lidu: Měsíčník levicové orientace. Olomouc, 1965, 45(19), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Dvě olomoucké premiéry. Stráž lidu: Měsíčník levicové orientace. Olomouc, 1965, 45(33), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Další Dürrenmat na olomoucké scéně. K premiéře komedie „Frank V“. Stráž lidu: Měsíčník levicové orientace. Olomouc, 1965, 45(37), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Moliére na olomoucké scéně. Zamyšlení nad premiérou komedie Tartuffe. Stráž lidu: Měsíčník levicové orientace. Olomouc, 1965, 45(71), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Další Shakespeare na olomoucké scéně. K premiéře hry Půjčka za oplátku. Stráž lidu: Měsíčník levicové orientace. Olomouc, 1965, 45(75), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Znovu Hrátky s čertem. K premiéře v Divadle O. Stibora. Stráž lidu: Měsíčník levicové orientace. Olomouc, 1965, 45(90), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Trpká Groteska. Zamyšlení nad premiérou hry Starosta. Stráž lidu: Měsíčník levicové orientace. Olomouc, 1965, 45(91), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Girandoux na olomoucké scéně. Bláznivá ze Chaillot. Stráž lidu: Měsíčník levicové orientace. 1.3.1966, 3.

 

 

JEDLIČKA, Jaromír. Španělská tragédie na olomoucké scéně. Krvavá svatba. Stráž lidu: Měsíčník levicové orientace. Olomouc, 1966, 46(33), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Americká komedie v Divadle Oldřicha Stibora A co láska. Stráž lidu: Měsíčník levicové orientace. Olomouc, 1966, 46(35), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Dvě hry o mladých lidech. K premiéře v Divadle Oldřicha Stibora. Stráž lidu: Měsíčník levicové orientace. Olomouc, 1966, 46(45), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. K premiéře v divadle Oldřicha Stibora. Zase jednou detektivka. Stráž lidu: Měsíčník levicové orientace. Olomouc, 1966, 46(49), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Maškaráda. K premiéře Lermontovova dramatu. Stráž lidu: Měsíčník levicové orientace. Olomouc, 1966, 46(81), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Shakespeare znovu na olomoucké scéně. Stráž lidu: Měsíčník levicové orientace. Olomouc, 1966, 46(91),3.

JEDLIČKA, Jaromír. Zlý jelen v divadle O. Stibora. Stráž lidu: Měsíčník levicové orientace. Olomouc, 1966, 46(103). s. 3. ISSN 1805-0190.

JEDLIČKA, Jaromír. Československá premiéra polské komedie Zámecké dostihy. Stráž lidu: Měsíčník levicové orientace. Olomouc, 1967, 47(6), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Weskerovy „Kořeny“ v Olomouci. Nová Svoboda: deník Komunistické strany Československa pro ostravský kraj. 1961, 17(84), 2.

JEDLIČKA, Jaromír. Podivíni na olomoucké scéně. Nová Svoboda: deník Komunistické strany Československa pro ostravský kraj. 1961, 17(262), 2.

JEDLIČKA, Jaromír. Hra burcující a varující. Nová Svoboda: deník Komunistické strany Československa pro ostravský kraj. 1961, 17(301), 5.

JEDLIČKA, Jaromír. Čapkové na olomoucké scéně. Nová Svoboda: deník Komunistické strany Československa pro ostravský kraj. 1962, 18(301), 2.

JEDLIČKA, Jaromír. Tragikomedie z dnešní Itálie. Nová Svoboda: deník Komunistické strany Československa pro ostravský kraj. 1962, 18(53), 2.

JEDLIČKA, Jaromír. Klicpera na olomoucké scéně – úspěšná inscenace klasické veselohry. Nová Svoboda: deník Komunistické strany Československa pro ostravský kraj. 1962, 18(66), 5.

JEDLIČKA, Jaromír. Majitelé klíčů na olomoucké scéně. Nová Svoboda: deník Komunistické strany Československa pro ostravský kraj. 1962, 18(104), 2.

JEDLIČKA, Jaromír. Anna Kareninová jako hra. Nová Svoboda: deník Komunistické strany Československa pro ostravský kraj. 1962, 18(248), 2.

JEDLIČKA, Jaromír. K olomoucké cestě kolem světa. Nová Svoboda: deník Komunistické strany Československa pro ostravský kraj. 1962, 18(270), 2.

JEDLIČKA, Jaromír. Lavreněvův „Přelom“ v Olomouci. Nová Svoboda: deník Komunistické strany Československa pro ostravský kraj. 1963, 19(9), 2.

JEDLIČKA, Jaromír. Konec masopustu. Nová Svoboda: deník Komunistické strany Československa pro ostravský kraj. 1963, 19(116), 5.

JEDLIČKA, Jaromír. Francouzská komedie na olomoucké scéně – Vajíčko. Nová Svoboda: deník Komunistické strany Československa pro ostravský kraj. 1964, 20(68), 5.

 

JEDLIČKA, Jaromír. Julius Caesar. Nová Svoboda: deník Komunistické strany Československa pro ostravský kraj. 1964, 20(103), 5.

JEDLIČKA, Jaromír. O Shakespearovi na ostravském festivalu. Nová Svoboda: deník Komunistické strany Československa pro ostravský kraj. 1964, 20(148), 5.

JEDLIČKA, Jaromír. Z divadelní Olomouce. Zemědělské noviny: deník pro venkov a město. Brno, 1965, 21(5), 4.

JEDLIČKA, Jaromír. Divadelní sezona v plném proudu. Zemědělské noviny: deník pro venkov a město. Brno, 1965, 21(46), 4.

JEDLIČKA, Jaromír. Návštěvnost v Olomouci neklesá. Zemědělské noviny: deník pro venkov a město. Brno, 1965, 20(117), 6.