Report

Setkání/Stretnutie: Střetli jsme se ve Zlíně

Čtvrtý den festivalu Setkání/Encounter s Kubrickem a Shakespearem

Třetí den festivalu Setkání/Encounter aneb vítání jara s Trójankami třikrát jinak

Druhý den festivalu Setkání/Encounter jako ukázka apokalyptického absurdního světa

První den festivalu Setkání/Encounter ve znamení komorní drobnokresby mezilidských vztahů

KALD v Procesu

GRAND Festival smíchu: Grandiózní zakončení Grandfestivalu smíchu

GRAND Festival smíchu: Vztahy, vztahy, vztahy…

GRAND festival smíchu: 24. a 25. leden

18. ročník GRAND Festivalu smíchu zahájen

Novoroční Herce na ležáka ovládla prezidentská kampaň

Ohlédnutí za OST-RA-VARem 2017